Braňme média veřejné služby - petice do Senátu

Petice úspěšně dosbírána - děkujeme!

A co bude dál? Každá petice nad 10 000 podpisů do Senátu je projednávána jako tzv. velká petice. Zde v návodu s názvem Petice do Senátu naleznete další standardní kroky, jak se taková petice projednává. Na závěr bude projednána i na plenárním zasedání Senátu. Aktuality zde: https://www.facebook.com/branme.media/

 

Starší:

----------------

Na této stránce naleznete text petice, seznam petičních míst a odkazy na další důležité informace. Petici budeme sbírat, dokud nenasbíráme alespoň 10 000 papírových podpisů. To je minimální počet platných podpisů, aby Senát petici projednal ve výboru, s odborníky a nakonec i na plenárním zasedání Senátu.

 

Text petice:

Braňme média veřejné služby!

Jsme znepokojeni!

Vadí nám stupňující se útoky některých našich ústavních činitelů a jejich příznivců na novináře v České republice. Jsme znechuceni z představ, že média veřejné služby mají sloužit k upevňování jejich moci. Jsme rozhořčeni snahami tato média ovládnout nebo umlčet!

Na rozdíl od nich považujeme Českou televizi a Český rozhlas za klíčové demokratické instituce. Zvláště v době, kdy je náš veřejný prostor zaplaven výrobci dezinformačních, konspiračních a lživých zpráv, potřebujeme nutně média, která svým divákům a posluchačům dokáží dodávat ověřené a spolehlivé informace.

Vyzýváme proto naše zastupitele:

1. Zasaďte se o udržení nezávislého postavení médií veřejné služby! Odmítněte snahy části politiků tato média zrušit, zprivatizovat, nebo převést pod jejich „státní“ kontrolu. Neblahé zkušenosti ze zemí našich sousedů Polska a Maďarska, kde vlády učinily z médií veřejné služby jen nástroje posilování vlastní moci, nás musí varovat! Nedopusťte, prosím, opakování stejných scénářů!

2. Prosaďte zákonné pojistky, které tato média vymaní ze závislosti na politické (z)vůli mocných! Když to zvládli před více než sedmdesáti lety ve válkou zdecimovaném Německu, musíme to v 21. století dokázat i my!

Nechceme se vracet do dob vlády jedné strany.

Média veřejné služby musí být nezávislá na politické moci!

 

Za petiční výbor:

David Smoljak, Ke Mlýnku 678, Praha 9 - Vinoř, 190 17

Martin Vadas, Říčanova 34/887, Praha 6, 169 00

Tomáš Klvaňa, Na Kvintušce 1560/6, Praha 6, 160 00

Martin Uhlíř, Pod Bohdalcem I. 1484/34, Praha 10 - Michle, 101 00

Veronika Vendlová, Vilová 229, Kněžmost, 294 02

Mikuláš Minář – Sídliště Škorna 1194, Vodňany, 389 01

Alena Švejnohová, Petra Bezruče 476, Pečky 289 11

Michaela Horáková , Ellnerové 3103/2, Praha 10, 106 00

 

Petiční výbor zastupuje Alena Švejnohová, Petra Bezruče 476, Pečky 289 11

Na tuto adresu také můžete zasílat podepsané petiční archy.

 

 

Archiv petičních míst, děkujeme všem:

Archiv sdílený excel: https://docs.google.com/spreadsheets/d/10FekCY8hKhDIXe80-kpKbVMH93-C6cjtMtOb0dujbrU/edit?usp=sharing

 

Další informace, archiv:

Často kladené otázky:

Další odkazy:

Obecně vznikla skupina na pomoc koordinaci občanských aktivit, vznikl rozcestník: www.podpora-sitovani.cz